lektoriranje in prevajanje

 

 

 

Prof. angleščine in slovenščine -
Margit Berlič Ferlinc s.p., Svečina 4a, 2201 ZG. KUNGOTA
 Informativni cenik:

 
.: CENIK LEKTORIRANJA :.
slovenski jezik: 1,50 EUR*
hitro lektoriranje**: 2,00 EUR*
angleški jezik: 2,50 EUR*
hitro lektoriranje**: 3,30 EUR*

Cena lektoriranja slovenskega besedila je 1,50 evra na 1500 znakov. Pri nalogah, ki jih lektoriram, je v ceno lektoriranja vključen prevod povzetka v angleščino (do 2000 znakov).


*Cena lektoriranja se obračuna glede na eno lektorsko stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov.
**Kot hitro lektoriranje se upošteva naročilo, ki od lektorja zahteva, da dnevno normo prekorači za več kot 20%.

Dnevna norma za lektorja je 15-20 lektorskih strani/dan.  

Besedilo mi pošljete po elektronski pošti in jaz ga pregledam s sledenjem. Ukaz pomeni, da vidite, kaj sem popravila, ker se popravki vnašajo z drugo barvo, potem pa s klikom na ukaz Sprejmi vse spremembe v dokumentu popravke počrnite in imate besedilo popravljeno brez vašega dodatnega dela. Besedilo vam pošljem na vaš internetni naslov, na vaš domači naslov pa vam pošljem račun, potrdilo o lektoriranju in kopijo svoje diplome. Kadar fakultete zahtevajo svoja potrdila, potrdim tista, sicer imam tudi svoj obrazec. Možna je tudi osebna predaja besedil na sodobnih nosilcih informacij. Lektoriranje in prevajanje časovno prilagajam vašim potrebam.